Interflex maakt flexibele werkomgevingen mogelijk

Interflex biedt zowel mobiele oplossingen, hosting en administratie voor tijdbeheer alsook systemen voor toegangscontrole en Workforce Management, waarmee bedrijven hun werkomgeving flexibeler kunnen maken.

Flexibele werkomgevingen

Interflex biedt mobiele oplossingen, hosting en administratie voor zowel tijdbeheer, toegangscontrole en workforce management. Hiermee creëren bedrijven flexibele werkomgevingen voor hun medewerkers. Want waar steeds meer flexjobs, homeoffices en crowdworking hun weg vinden, waar privé- en zakelijke activiteiten ook op technologisch vlak steeds meer in elkaar overlopen, bijvoorbeeld door het meervoudig gebruik van smartphones en tablets, is het belangrijk om de veranderde “saamhorigheid” in de werkomgeving ook vorm te geven in personeelsplanning en teammanagement.

Flexibele werkomgevingen

 “Vandaag de dag stellen flexibele nieuwe werkmodellen veel werknemers en freelancers in staat om hun beroepsleven specifiek af ​​te stemmen op privé- en gezinsbelangen. Er is personeelsbeheer nodig dat decentraal en achterstallig werk optimaal organiseert. Bijvoorbeeld via een Workforce Management systeem met een directe aansluiting op een zeer flexibel tijdregistratiesysteem”, verklaart Bernhard Sommer, algemeen directeur van Interflex. Met de softwaresystemen van Interflex kunnen werktijden zo worden gepland dat gezamenlijke aanwezigheid en real life ontmoetingen nog steeds mogelijk blijven. Een evenwichtig personeelsbeheer kan teams zo organiseren dat flexibiliteit voor individuen kan worden gecombineerd met kernuren die zinvol zijn voor specifieke projecten.

Mobiele tijdregistratie onderweg

Voor een optimale planning en coördinatie van medewerkers, ook op locaties buiten het bedrijfsterrein, maken de oplossingen van Interflex mobiele tijdregistratie en roosterplanning vanaf elke locatie mogelijk – inclusief zakenreizen, vakantieaanvragen en een exact overzicht van de persoonlijke tijdrekening. Bedrijven die op veel locaties of op verschillende continenten vertegenwoordigd zijn, kunnen hun toegangssysteem in Workforce Management integreren. Mobiele functies zoals toegang via smartphone en tijdregistratie via tablet of smartphone zorgen voor hedendaagse flexibiliteit. Het Workforce Management systeem maakt het voor medewerkers mogelijk via een app altijd en overal hun rooster en saldi in te zien en zelfs invloed uit te oefenen op de planning, zoals diensten ruilen en verlof aanvragen en tal van andere functies.

Outsourced hosting en administratie door experts

Bovendien biedt een toekomstgericht businessmodel, “Interflex Managed Services” genaamd, bedrijven de hosting van tijdregistratiesystemen, vergelijkbaar met een cloudoplossing, aan. Op verzoek en tot nu toe uniek in deze combinatie, neemt Interflex ook de administratie van het systeem over. Het voordeel: Bedrijven met Interflex Managed Services profiteren van extra tijd en personeel. Werknemers, leidinggevenden en de personeelsafdeling gebruiken de functies van het tijdregistratiesysteem zoals gebruikelijk. Bijvoorbeeld om vakantieaanvragen in te dienen of goed te keuren. De technische ondersteuning van zowel de systeemsoftware als de infrastructuur, die verder gaat dan de functionele toepassing, wordt volledig door Interflex verzorgd. De eigen medewerkers kunnen zich hierdoor concentreren op hun primaire doelen en zo hun productiviteit verhogen. Tijdrovende aanvullende taken zoals het onderhouden van servercapaciteit, systeembeschikbaarheid en het opdoen van knowhow voor ondersteuning behoren tot het verleden. Met de Interflex Managed Services oplossing is 24/7 systeembeschikbaarheid gegarandeerd. Alle gegevens van medewerkers kunnen op basis van een multi-zone concept en in overeenstemming met de regels van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG worden beveiligd.