Toegangscontrole van bezoekers en leveranciers

Bedrijven staan voor de taak om bezoekers en dienstverleners betrouwbaar te controleren. In veiligheidskritieke gebieden, zoals de chemische, farmaceutische of staalindustrie, moet traceerbaar zijn wie met welk doel bedrijfsterreinen heeft bezocht en wie hiervoor toegangsbevoegdheid heeft verleend.

toegangscontrole bezoekers leveranciers

Bedrijven staan ​​voor de taak om een betrouwbare toegangscontrole toe te passen voor bezoekers en leveranciers. In veiligheidskritieke sectoren, zoals de chemische, farmaceutische of staalindustrie, moet traceerbaar zijn wie met welk doel bedrijfsterreinen heeft bezocht en wie hiervoor toegangsbevoegdheid heeft verleend. Bezoekers moeten geregistreerd, geïnstrueerd en veilig met hun eigen personeel samen kunnen komen. Daarnaast hebben externe bedrijfsmedewerkers voldoende bewegingsvrijheid nodig om hun taken te kunnen uitvoeren. Een extra hindernis is het evacuatiebeheer, waarvoor zowel het eigen personeel alsook bezoekers en externe dienstverleners in het gebouw moeten worden geadresseerd. Het toegangscontrolesysteem IF-6040 houdt geautomatiseerde processen voor deze vereisten gereed, die exact kunnen worden aangepast aan de behoeften van het bedrijf.

Bezoekers in de klassieke kantooromgeving zijn relatief eenvoudig te beheren. De gastheer nodigt de bezoeker uit via Outlook, deze identificeert zich bij de receptie of de self-check-in en wordt in het systeem als aanwezig genoteerd. De gastheer wordt door het personeel of via het systeem op de hoogte gebracht van de komst van de bezoeker. Bezoekers krijgen ook automatisch of door het personeel een toegangsmedium uitgereikt.

Na afloop van een bezoek wordt de bezoeker door het receptiepersoneel, de gastheer of automatisch uitgecheckt. Het IF-6040-systeem is in staat om geautomatiseerde processen, van het aanmaken van masterrecords en de toewijzing van toegangsbevoegdheden tot de geautomatiseerde toewijzing van identificatiemiddelen, te implementeren. Opgeslagen regels maken het voortdurend handmatig ingrijpen van personeel overbodig.

Van instructie tot certificaat

De situatie wordt moeilijker wanneer de bezoeker uitvoeriger moet worden geïnstrueerd of certificaten nodig heeft om het gebied te betreden. Dergelijke scenario’s zijn denkbaar op bijvoorbeeld industriële installaties, luchthavens, zeehavens of elektriciteitscentrales.

Interflex biedt hiervoor de module “Instructie” in het toegangsbeheersysteem IF-6040 aan. Dit maakt het voor bezoekers mogelijk om de nodige instructies gemakkelijk te ontvangen vanaf elke locatie – bij de self-check-in terminal ter plaatse of online. Het systeem houdt dan de nodige certificaten met de respectieve geldigheidsduur bij. Op die manier kunnen bedrijven precies verklaren welke instructies wanneer zijn gegeven, en de toegang uitsluitend voor bevoegde personen verzekeren.

Toegangscontrole voor bezoekers, leveranciers, etc.

Een complexere situatie doet zich voor wanneer onbekende personen ofwel onregelmatige toegang nodig hebben of wanneer een groot aantal personen tegelijkertijd verschijnt. Denkbaar zijn bijvoorbeeld reguliere inspectiewerkzaamheden in de industriële sector of industriële bedrijven met een groot aandeel externe arbeidskrachten. Een speciaal aandachtspunt is te vinden in dergelijke omgevingen waar niet alleen klassieke bezoekers, maar vooral veel mensen van buiten het bedrijf toegang moeten hebben om op het terrein te kunnen werken. Daarbij heeft het bedrijf verplichtingen voor deze personen met betrekking tot identiteitsbewijs, instructie en evacuatiebeheer. Interflex biedt oplossingen voor gedeeltelijk of volledig geautomatiseerde toegang, waarbij tegelijkertijd alle informatieverplichtingen ten aanzien van bedrijfsbeveiliging of verplichtingen ten aanzien van autoriteiten worden geborgd. Partnerbedrijven kunnen met het IF-6040 systeem een onbeperkt aantal werknemers decentraal aanmelden en instrueren. Alle documenten en certificaten kunnen via een extern bedrijfsportaal worden beheerd en aan interne processen worden toegewezen: bijvoorbeeld via interne order- of projectnummers. Het systeem is dan in staat om toegangsbevoegdheden voor deze verzoeken te verlenen en in te trekken. Identieke functies worden aangeboden door de self-check-in terminals ter plaatse. Vanaf de identificatie, de toewijzing aan een gastheer of een project, tot de meest uiteenlopende instructies en het verlenen van toegang, kunnen bedrijven hun processen digitaliseren en dienovereenkomstig automatiseren. Daarbij blijft het mogelijk om inlichtingen te verstrekken over alle stappen die hebben plaatsgevonden.

Systematische evacuatie van alle aanwezigen

In geval van evacuatie raadt Interflex aan om alle personen in één systeem te beheren, dus zowel vaste medewerkers alsook alle bezoekende groepen, inclusief externe werknemers. Op die manier is het bedrijf altijd op de hoogte van wie de gebieden heeft betreden en verlaten. In geval van een storing zorgt een intelligent systeem voor een optimale coördinatie van de evacuatie, bijvoorbeeld via voorgedefinieerde alarmfuncties en automatische aansturing van doorgangs- en buitendeuren.

Gecontroleerde ingangen en uitgangen

Een ander aandachtspunt van toegangscontrole van bezoekers en leveranciers zijn de eisen van bedrijven met veel vrachtverkeer. Hierbij is het van belang ervoor te zorgen dat vrachtwagens pas op het terrein komen als er daadwerkelijk capaciteit voor het laden en lossen van de voertuigen beschikbaar is. Daarnaast zorgt toegangsbesturing ervoor dat alleen geautoriseerde voertuigen het terrein kunnen betreden. Ook toegangscontrole voor personen kan worden geïntegreerd. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat het voertuig en de bestuurder op de vrachtdocumenten moeten worden genoteerd en met de gegevens in het systeem moeten worden vergeleken.

Alle toegangscontrole oplossingen kunnen indien gewenst worden ondersteund door moderne cameratechnologie. Kentekenplaten van bezoekers of eigen personeel kunnen worden geregistreerd of vergeleken met bestaande gegevensrecords. Nog een voordeel: Ook beveiligingsmedewerkers van afgelegen locaties hebben in realtime toegang tot het beeldmateriaal en kunnen direct ingrijpen in toegangsprocessen.