Workforce Management voor gezondheidszorg

Met name in ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingstehuizen moet rekening worden gehouden met tal van voorschriften uit de arbeidstijdenwet, cao’s, specifieke dienstverleningsovereenkomsten en de wensen van de medewerkers. De software van Interflex maakt Workforce Management in de gezondheidszorg eenvoudiger, efficiënter en flexibeler.

gezondheidszorg

Effectieve personeelsplanning in de gezondheidszorg

Medische noodgevallen doen niet aan pauzes. Om het hectische dagelijkse leven in ziekenhuizen aan te kunnen, werken artsen en verpleegkundigen in wisselende diensten. Interflex helpt de zorgsector in het dagelijkse leven met een effectieve personeelsplanning waarbij het juiste personeel op de juiste plek op het juiste moment wordt ingezet en onder- en overbezetting snel worden opgelost. Daarnaast zorgt de software er automatisch voor dat de verdiensten gefactureerd worden volgens de collectieve overeenkomsten. Want handmatige personeelsplanning is in deze omgeving nauwelijks nog te managen.

De software voor complexe personeelsplanning in de zorgsector is in samenwerking met onze klanten continu verder ontwikkeld en geoptimaliseerd.  Als browseroplossing is het onafhankelijk van een besturingssysteem en dus gemakkelijk te integreren in bedrijfsinfrastructuren. Talrijke interfaces maken integratie in een bestaand systeemlandschap en koppeling met gangbare HR en salarissystemen mogelijk.

Speciaal ontwikkeld voor rooster planning

De modules doktersplanning en rotatieplanning vullen de basismodule van de software aan. Ze zijn afgestemd op de wensen van leidinggevende hoofdartsen en zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met deze beroepsgroep.

Doktersplanning is ideaal voor planning op meerdere niveaus. Ploegendiensten, verschillende beroepsgroepen en veel verschillende afdelingen maken de personeelsplanning in de gezondheidszorg enorm moeilijk. Daarom brengt doktersplanning een derde dimensie in het spel: Naast de planning volgens ploegendienst en functie, kun je met doktersplanning je medewerkers aan vrij definieerbare planningsgebieden en dienstgroepen toewijzen. Hiermee kun je je medewerkers vanaf nu binnen de dienstgroepen inroosteren en dit overzichtelijk weergeven. Daarbij geeft de doktersplanning je suggesties voor je planning op basis van de personeelsgegevens die in de software zijn opgeslagen en waarschuwt het je automatisch voor fouten in de bezetting of mogelijke overtredingen van de regels. Het resultaat is een aanzienlijke tijdsbesparing bij de rooster planning.

De rotatieplanning is ontwikkeld voor de planningseisen tijdens de medische vakopleiding en geïntegreerd in de software. Met het grote aantal vakgebieden die een specialiserende arts tijdens zijn opleiding moet doorlopen, is het vaak moeilijk om het overzicht te houden, rotatieplanning ondersteunt je hierbij. Met rotatieplanning kun je je medewerkers vanaf nu wekelijks toewijzen aan de relevante organisatieonderdelen. Deze verdeling laat duidelijk en transparant zien wanneer je medewerkers in welke vakgebied worden ingezet. Nadat je je planning hebt afgerond, wordt deze automatisch gecontroleerd op verschillende criteria zoals de minimale verblijfsduur of het maximaal aantal medewerkers per gebied. Dit geeft je een beter overzicht en meer zekerheid met de voorgeschreven rotatievolgorde.

Als bewijs voor de verordening inzake de ondergrenzen voor verplegend personeel, die sinds 2019 bij wet van kracht is en vanaf februari 2021 wordt verlengd, kan heel gemakkelijk een overeenkomstige evaluatie worden gegenereerd. Medewerkers kunnen met employee self service onder andere ploegenwissels aanvragen of vakanties lang vooraf plannen. Met de softwareoplossing van Interflex besparen personeelsafdelingen in de gezondheidssector tijd en werken ze nog efficiënter. Specificaties en richtlijnen kunnen gemakkelijker worden nageleefd en gezondheids- en sociale lasten voor werknemers als gevolg van ploegendienst kunnen zo goed als mogelijk worden opgevangen.

Heb je nog vragen over Workforce Management in de gezondheidzorg? Wij helpen je graag:

Gezondheidszorg WFME-Mail: info-interflex.be@allegion.com 
Telefoon: +32 (0)2 583 09 99