Personeelsplanning binnen Workforce Management

Met personeelsplanning zet je je personele resources, vaak het belangrijkste kapitaal van een organisatie, zinvol, kosteneffectief en flexibel in. Natuurlijk het liefst in overeenstemming met de actuele personeelsbehoeften. Dit is de eerste voorwaarde voor het economische succes van je onderneming.

personeelsplanning workforce management

Meer inzicht en een optimale personeelsplanning

Je kunt een moderne en vooral flexibele personeelsplanning tegenwoordig niet meer met een klassieke Excel-spreadsheet managen. De uitdagingen zijn te complex, bijvoorbeeld als gevolg van thuiswerken, flexibele werktijden, ziekteverlof, cao-voorwaarden of de ordersituatie. De softwareoplossing van Interflex verzamelt voor de personeelsplanning alle relevante bedrijfs- en personeelsgegevens. Zo heb je altijd een overzicht van de personeelsbehoeften en de huidige capaciteit en kun je op elk moment controleren en ingrijpen. Zo kan over- en onderbezetting worden voorkomen en de productiviteit worden verhoogd. Het dienstrooster kan flexibel aan je behoeften worden aangepast door afhankelijk van de planningsfase, verschillende niveaus (streefcijfer, feitelijk, gewenst, afwijkingen) te tonen, filters in te stellen en vrij te selecteren rekeningwaarden te visualiseren.

Bij onderbezetting geeft de software je automatisch suggesties voor een optimale bezetting en maakt het een uitgebreide kostenanalyse op basis van de data mogelijk. Daarbij wordt er rekening gehouden met de wensen en competenties van je medewerkers. Dankzij geïntegreerde oplossingen zoals ploegenwissels en wensdiensten kunnen medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van de personeelsplanning, wat op zijn beurt de tevredenheid en motivatie verhoogt. Via een app krijgen medewerkers inzicht in hun roosters en allerlei saldi. Maar de app biedt veel meer mogelijkheden, zoals het aanvragen van verlof of het ruilen van diensten. Gemakkelijk thuis of waar de medewerker zich dan ook bevindt. HR ontvangt hierdoor minder vragen. Daarnaast geven automatische controles van de planning regelovertredingen direct aan. Dit helpt je om te voldoen aan wettelijke voorschriften, CAO’s en ATW en interne bedrijfsregels.

De Full Web Solution maakt het mogelijk om onafhankelijk van het besturingssysteem te werken met browsergebaseerde software. Hierdoor worden kosten voor de IT-infrastructuur in het bedrijf bespaard.

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.