Biometrische Terminals voor toegangscontrole

Met biometrische herkenningsprocedures verhoog je de veiligheid in je bedrijf aanzienlijk. In tegenstelling tot conventionele systemen voor persoonsidentificatie, gebruiken biometrische terminals geen pincode of badge, maar biometrische kenmerken van de bevoegde persoon. Ze identificeren een persoon op unieke wijze op basis van hun vingerafdrukken, aderen, iris of gezicht. Een pincode of RFID-badge bieden extra verificatie voor biometrische procedures. De oplossingen kunnen naadloos worden geïntegreerd in je IT structuren en het IF-6040 toegangssysteem.

Biometrische Terminals

In tegenstelling tot een pincode of een badge kunnen biometrische kenmerken van het eigen lichaam niet worden vergeten of zoekgeraakt, noch kunnen ze opzettelijk of onopzettelijk worden doorgegeven. Deze identificatieprocedures zijn dus veiliger. Biometrische procedures vormen een aanvulling op of vervanging van conventionele identificatiemethoden zoals een pincode of RFID.

De herkenning op basis van individuele fysieke kenmerken, zoals vingerafdrukken of aders, verloopt in twee stappen: Eerst worden de kenmerken van een persoon bij inschrijving geregistreerd en als referentie opgeslagen. Later, wanneer deze persoon zich bij een terminal wil identificeren, worden de biometrische kenmerken opnieuw opgenomen voor authenticatie en vergeleken met de opgeslagen referentie. Indien voldoende kenmerken overeenstemmen, geldt deze persoon als geauthenticeerd. Bovendien controleert de software de ter identificatie opgenomen lichaamskenmerken op vervalsingen, om ongeoorloofde toegang uit te sluiten. De beeldkwaliteit en stabiliteit van de beeldopname aan het begin van de biometrische procedure is bepalend voor de latere identificatieprestaties. Hoe hoger de beeldkwaliteit, hoe hoger de identificatieprestaties – en dus is de keuze van de sensor cruciaal voor succes.

We bieden je alleen betrouwbare en innovatieve biometrische terminals van onze partners aan, zoals de producten van TBS Touchless Biometric Systems AG of PCS Systemtechnik GmbH. Hierdoor profiteer je van state-of-the-art geïntegreerde oplossingen.

De IF-6040 softwareoplossing beheert de verschillende biometrische procedures en kenmerken van zowel de gebruikers als de individuele terminals centraal. De nieuwste versie van IF-6040 ondersteunt ook TBS Biomanager Enterprise R20 voor gebruikers- en apparaatbeheer. Dankzij deze integratie kan de invoer en het beheer volledig en op afstand via IF-6040 worden uitgevoerd, waardoor biometrische kenmerken direct in de TBS-terminal kunnen worden vastgelegd. De fysieke aanwezigheid van de exploitant/beheerder op locatie is niet meer nodig. De nieuwe procedure voor registratie-op-afstand wordt ondersteund door de nieuwste generatie apparaten, waaronder 2D SENSE, 2D IRON, 3D AIR, 3D LIGHT en binnenkort het nieuwe 3D FLASH+ model.

2D-vingerafdrukherkenning

De 2D-herkenning van een vingerafdruk bij het aanraken van de biometrische terminal biedt een hoge mate van veiligheid. Toegangscontrole en tijdregistratie vinden plaats op de terminal. Eventueel kan een multifactor authenticatie bestaande uit een combinatie van vingerafdruk en pincode extra beveiliging bieden. Deze vingerafdrukherkenning is een kosteneffectieve, gebruiksvriendelijke en zeer betrouwbare procedure. Het is een beproefde standaard die goede identificatieprestaties biedt voor kleine groepen tot ongeveer 1.000 personen. Bovendien is een “exception handling” voor individuele personen met een pincode of een RFID-badge vereist.

Multispectrale 2D-herkenning is geschikt voor middelgrote en grote gebruikersgroepen van 1.000 tot 5.000 personen en geeft een zeer hoge mate van veiligheid. Het is aanzienlijk goedkoper dan iris-, ader- of gezichtsherkenning en leest ook af met vuile vingers, in ruwe omgevingen en onder de huid.

Contactloze 3D-vingerafdrukherkenning

De driedimensionale, contactloze vingerafdrukherkenning op de biometrische terminal biedt maximale veiligheid. Hiermee worden toegangscontrole en tijdregistratie uitgevoerd. Multi-factor authenticatie waarbij vingerafdruk, pincode en RFID-badges worden gecombineerd, is optioneel. Leven-herkenning zorgt ook voor extra veiligheid. Omdat de terminal niet wordt aangeraakt, is deze vorm van identificatie conform de hygiënevoorschriften. De procedure biedt ook voor grote gebruikersgroepen tot 10.000 mensen zeer goede identificatieprestaties en is aanzienlijk goedkoper dan iris-, ader- of gezichtsherkenning.

Iris-herkenning

Iris-herkenning biedt maximale veiligheid. Hiermee worden toegangscontrole en tijdregistratie uitgevoerd. De iris wordt contactloos geregistreerd, waardoor deze vorm van identificatie aan de hygiënevoorschriften voldoet. Het veiligheidsniveau is vergelijkbaar met dat van een handaderpatroonscanner. De procedure is ook geschikt voor zeer grote gebruikersgroepen tot 10.000 personen. Optioneel kan een multifactor authenticatie bestaande uit een combinatie van iris, pincode en RFID-badge extra beveiliging bieden.

Contactloze handaderpatroonherkenning

De contactloze handaderpatroonherkenning met de PalmSecure technologie biedt maximale veiligheid voor toegangscontrole. De techniek is gebaseerd op het feit dat veneus bloed infrarode stralen absorbeert. De sensor verlicht de hand met infrarood licht, waardoor de camera een beeld krijgt van het persoonlijke aderpatroon. De methode kan gebruikersgroepen tot maximaal 1.000 personen identificeren. Het veiligheidsniveau is vergelijkbaar met dat van iris-herkenning. Multi-factor authenticatie waarbij handaderpatroon, RFID-badges en pincode worden gecombineerd, is optioneel. Leven-herkenning zorgt ook voor extra veiligheid. Omdat de terminal niet wordt aangeraakt, is deze vorm van identificatie conform de hygiënevoorschriften.

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.