Kostenbeheer

Met de module kostenbeheer krijg je een gedetailleerd overzicht van de werktijden van je medewerkers. Zo kun je precies zien welke personeelskosten er in je bedrijf worden gemaakt.

kostenbeheer tijdbeheer

Kostenbeheer: Werktijden op de juiste manier koppelen aan projecten, orders etc.

Je medewerkers kunnen direct bij het boeken hun werktijden koppelen aan specifieke projecten, orders, kostenplaatsen of individuele attributen, zoals bijvoorbeeld de machines die voor een order worden gebruikt of afgelegde kilometers voor factureringsdoeleinden. Op basis hiervan kun je interne statistieken opstellen, KPI’s bepalen en de facturering optimaliseren. Dit verhoogt de transparantie voor het personeel en de bedrijfsleiders, verbetert de kwaliteit van de gegevens en vermindert de inspanning die nodig is voor het achteraf differentiëren van de tijden aanzienlijk.

Projecttijdregistratie

Of het nu gaat om projectcontrolling of als basis voor facturering – met de kostenbeheer module kunnen de werktijden van medewerkers verder worden gedifferentieerd, bijvoorbeeld op basis van projecten of orders. De geregistreerde tijden kunnen verder worden verwerkt met verschillende vrijgave- en goedkeuringsprocedures om zo het vier ogen principe te waarborgen. Zo zijn de uitgaven altijd transparant en traceerbaar en vormen ze een gefundeerde basis voor beslissingen. Optioneel kunnen de werktijden direct tijdens de tijdregistratie aan specifieke projecten worden toegewezen om de inspanning van het achteraf registreren te verminderen en de nauwkeurigheid te vergroten. De projecttijdregistratie verloopt gebruiksvriendelijk via de self service module en is geoptimaliseerd voor mobiele eindapparaten zodat het bijvoorbeeld ook onderweg of in het veld mogelijk is.

Kostenplaats registratie

Bovendien biedt kostenbeheer de mogelijkheid om de werktijden van de medewerkers aan kostenplaatsen of kostensoorten toe te wijzen, zodat je bijvoorbeeld ordertijden, afzonderlijke stappen in het productieproces of verwerkings- en doorlooptijden kunt evalueren. Dit vormt de basis voor geoptimaliseerde en meer economische processen. Voor productiemedewerkers die geen toegang hebben tot de self service, is kostenplaatsregistratie ook mogelijk via het boeken/registreren bij de terminal.

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.