Veilige evacuatie met de realtime Evacuatielijst

Een dynamische realtime evacuatielijst maakt een effectieve evacuatie in geval van nood mogelijk – en dat kan levens redden. De basis hiervoor zijn de informatie en gegevens over toegangscontrole die centraal in het systeem worden beheerd.

Evacuatiebeheer

Dynamische Evacuatielijst

Evacuatielijsten zijn bijzonder effectief wanneer hun informatie en gegevens dynamisch in realtime kunnen worden weergegeven. Interflex biedt deze mogelijkheid via een uitbreidingsmodule voor het toegangscontrolesysteem IF-6040. De evacuatielijst wordt continu bijgewerkt vanuit de toegangscontrole-gegevens en optioneel ook vanuit de modules tijdregistratie en bezoekersbeheer en is daardoor altijd up-to-date. De lijst bevat alle geregistreerde personen in het bedrijf, medewerkers van externe bedrijven maar ook bezoekers die door het systeem zijn geregistreerd en zich op het bedrijfsterrein bevinden. Verantwoordelijken hebben zo tijdens een evacuatie of een brandoefening een exact overzicht van hoeveel en welke mensen zich op dat moment in een mogelijke gevarenzone bevinden.

Actueel, flexibel, efficiënt

Het cruciale van de dynamische evacuatielijst is dat deze altijd actueel is – zelfs tijdens de evacuatie. Zodra een persoon zich bij een terminal uitboekt en het bedrijfsterrein verlaat, wordt dit geregistreerd. De persoon wordt dan in het systeem opgenomen als buiten de gevarenzone. Als een medewerker zich bij het betreden van het bedrijfsterrein niet inboekt, is dat nog geen probleem, want de dynamische lijst houdt ook rekening met tijdregistratie gegevens en houdt bij wanneer deze persoon zich inboekt bij een tijdregistratieterminal op locatie en zich dus op het bedrijfsterrein bevindt.

Ondersteuning voor aanwezigheidscontrole

Met de automatisch bijgewerkte digitale evacuatielijst heeft de beveiliging op de verzamelplaats een beter overzicht of en welke personen vermist zijn. Als mensen worden vermist, kunnen er dankzij de opgeslagen informatie sneller en gerichter reddingsmaatregelen worden genomen. Zo kan bijvoorbeeld direct contact worden gelegd met familieleden. Dit is effectiever dan papieren lijsten, die in veel bedrijven nog steeds hiervoor gebruikt worden. Omdat deze meestal al verouderd zijn tijdens het drukproces.

Regelmatig oefenen voor noodgevallen

Bedrijven moeten regelmatig oefenen hoe zij mensen in noodgevallen kunnen evacueren. Dit schrijft zowel de Arbowet als ook de Verordening inzake zware ongevallen voor. En voor bedrijven die deel uitmaken van de kritieke infrastructuur geldt dit nog meer. Hun falen kan een zware last betekenen voor de staat, de economie en grote delen van de bevolking. Tot deze kritieke infrastructuur behoren onder andere bedrijven in de energie- en watervoorziening of instellingen voor de medische zorg. Een effectief evacuatiebeheer is voor hen dan ook bijzonder belangrijk.

Voordelen

  • Actueel overzicht van alle geregistreerde aan- en afwezige personen
  • Houdt niet alleen rekening met data uit toegangscontrole, maar ook uit andere databronnen zoals tijdregistratie of bezoekersbeheer
  • Voortdurende dynamische actualisering van de database door registratie van actuele boekingen, zelfs tijdens de evacuatie
  • Eenvoudige bediening via webbrowser, gebruik door meerdere gebruikers tegelijk ook mogelijk
  • Medewerkers kunnen bij boekingterminals op de verzamelplaats zelfstandig uitboeken
  • Evacuatie- en brandoefeningen kunnen snel en zonder lange wachttijden worden uitgevoerd

Heb je vragen? Wij helpen je graag!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.