Efficiënt en succesvol evacuatiebeheer  

In geval van nood is efficiënt en succesvol evacuatiebeheer cruciaal om levens te redden. Centraal beheerde gegevens in het IF-6040 systeem helpt daarbij.

evacuatiebeheer

Evacuatiebeheer: Het overzicht bewaren in een noodgeval

Met de module Evacuatielijst voor de IF-6040 software van Interflex heb je een voortdurend bijgewerkt overzicht van welke personen zich waar op het bedrijfsterrein bevinden tijdens een noodsituatie of oefening. Dit bespaart tijd, maakt een snelle evacuatie mogelijk en kan zo levens redden. De software omvat modules voor toegangscontrole, bezoekersbeheer alsook tijdbeheer. Het gebruikt hieruit relevante gegevens voor een continu geactualiseerde dynamische evacuatielijst. Ook bezoekers worden opgenomen – ongeacht hoe spontaan zij het bedrijfsterrein zijn binnengekomen of hebben verlaten.

Altijd up to date – ook tijdens evacuatie oefeningen

Het is cruciaal dat de evacuatielijst zichzelf cyclisch actualiseert in realtime en ook rekening houdt met boekingen tijdens een evacuatie. Met gegevens uit het bezoekersbeheer en de tijdregistratie bevat de lijst ook personen die zich bij binnenkomst van het bedrijfsterrein niet via een terminal hebben ingeboekt.

Bedrijven zijn verplicht om regelmatig te oefenen met het evacueren van werknemers en bezoekers in geval van nood. Zowel de Verordening inzake zware ongevallen als de Arbowet schrijven dit voor. Voor bedrijven met een kritieke infrastructuur (KRITIS) gelden speciale vereisten. Daartoe behoren onder andere bedrijven in de energie- en watervoorziening, de medische zorg, chemische bedrijven, de financiële en verzekeringssector alsook de overheid en het bestuur.

Voordelen

  • Actueel overzicht van alle aan- en afwezige personen tijdens de evacuatie of brandoefening
  • Alle gegevens in één systeem: Uitgebreide database vanuit verschillende bronnen zoals toegangscontrole, tijdregistratie of bezoekersbeheer
  • Altijd actueel: Continue dynamische actualisering van de database, ook door het registreren van actuele boekingen tijdens de evacuatie
  • Eenvoudige bediening: Bediening via web-gebruikersinterface op tablet – ook door meerdere personen
  • Extra zelfstandige aanwezigheidsboekingen op de verzamelplaats door bezoekers en medewerkers
  • Kostenbesparingen bij evacuatie- en brandoefeningen doordat deze snel en zonder lange wachttijden kunnen worden uitgevoerd
  • Eenvoudige integratie in het IF-6040 systeem

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.