Employee
Self Service

Betrek jouw medewerkers ongeacht hun locatie bij tijdbeheer en personeelsplanning via de employee self service module. Functies zoals tijdregistratie, vakantieaanvragen of diensten ruilen kunnen ze gemakkelijk op pc, smartphone of tablet gebruiken.

employee self service

Tevreden medewerkers door eigen verantwoordelijkheid met de employee self service

Betrek je medewerkers bij je personeelsplanning en tijdbeheer. Met de oplossingen van Interflex voor employee self service kunnen je medewerkers realtime werktijdsaldi of werkroosters opvragen, geplande werktijden met geschikte medewerkers gelijk ruilen of deze aanbieden op een ruilmarkt, vakantieaanvragen versturen of deelnemen aan tijdregistratie. En dat alles is 24 uur per dag en onafhankelijk van de locatie mogelijk – voor alle mensen, zonder hulp van buitenaf, grotendeels barrièrevrij te gebruiken. Personeelsmanagers kunnen aanvragen en werktijdaanvragen eenvoudig en tijdig verwerken. Bij afwezigheid van directe leidinggevenden worden de aanvragen doorgestuurd naar de plaatsvervanger. De verantwoordelijken die de respectievelijke acties moeten goedkeuren, hebben altijd een overzicht van alle informatie die relevant is voor de beslissing – van werktijdsaldi tot de jaarlijkse vakantiekalender tot kwalificatiecriteria voor bepaalde functies.

De oplossingen van Interflex voor employee self service functioneren met desktop-pc’s, laptops of mobiel met een smartphone of tablet. Daardoor kun je ze in het bedrijf, vanuit het homeoffice of onderweg gebruiken. Profiteer van een duidelijk verminderde werkdruk, slankere processen en een realtime overzicht van je werkrooster. En je medewerkers zijn tevredener omdat ze betrokken worden bij de planningsprocessen, met eigen verantwoordelijkheid kunnen optreden en de processen transparanter zijn.

Employee Self Service voordelen:

 • Tijdregistratie op elk moment en overal
 • Barrièrevrije toepassing (BITV 2.0) in tijdbeheer
 • Snellere processen voor vakantieaanvragen en tijdcorrecties
 • Werktijdsaldi of werkrooster opvragen
 • Tijdbeheergegevens registreren of corrigeren
 • Geplande werktijden ruilen of aanbieden op een ruilmarkt
 • Tijdgegevens altijd in één oogopslag
 • Ontlasting voor de personeelsafdeling en leidinggevenden
 • Vermindering van kosten en fouten
 • Verhoging van de motivatie van de medewerkers
 • Evenwicht tussen werk en privéleven dankzij flexibele werktijden
 • Overzicht van aan- en afwezigheid
 • Praktische afwezigheidsplanning en snelle workflows

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.