Oplossingen voor online tijdregistratie en tijdbeheer

Met geautomatiseerd tijdbeheer registreer, verwerk en evalueer je alle relevante tijdgegevens in je bedrijf eenvoudig en snel. Meer plezier en minder administratie dus als je werkt met onze gebruiksvriendelijke urenregistratie software.

tijdbeheer

Tijdbeheer omvat de registratie, evaluatie en verdere verwerking van tijdgegevens in het bedrijf. Veranderende randvoorwaarden, zoals wetten of flexibele werktijdmodellen, verhogen de werklast voor de administratie. Tijd dus voor digitalisering en automatisering in tijdregistratie. Werkuren registreren doe je niet meer met excel, maar met een urenregistratie tool ofwel via ‘online tijdregistratie’.

IF-6040 tijdbeheer – online tijdregistratie

De administratieve werkzaamheden in je personeelsafdeling veranderen voortdurend: thuiswerken, vergrijzing, arbeidstijdverkorting, gezondheids- en hygiënevoorschriften, de uitspraak van het HvJ-EU over werktijdregistratie, interne afspraken, mobiele, locatie-onafhankelijke tijdregistraties via smartphone of laptop, wijzigingen in cao’s en een steeds veranderende arbeidsmarkt. Dit zijn enorme uitdagingen voor personeelsmanagers. Naarmate de complexiteit toeneemt, neemt ook de vatbaarheid voor fouten toe. Daarom is het des te belangrijker dat de werktijden betrouwbaar en transparant worden geregistreerd en verwerkt. Alleen zo kunnen je medewerkers op elk moment adequaat worden ingezet. De flexibele time management software van Interflex ondersteunt je bij deze taken en neemt je werk uit handen. Met deze online tijdregistratie ben je goed op weg: conform de wet en toekomst- en audit-proof.

Schaalbare en modulaire urenregistratie tool

IF-6040-tijd is een schaalbare en modulaire oplossing die met je behoeften meegroeit. Of je nu 500 of enkele duizenden medewerkers wereldwijd wil beheren, Deze urenregistratie tool is individueel aanpasbaar en kan naadloos in je bestaande systeeminfrastructuur worden geïntegreerd. Via open interfaces koppel je het tijdregistratieprogramma aan third-party systemen om stamgegevens uit te wisselen of de basis voor de loonadministratie over te dragen.

Employee time tracker software

Je medewerkers kunnen via de employee self service (ESS) mobiel en vanaf elk eindapparaat zelf werktijden registreren en aanvragen indienen. Met de time management app kan dit natuurlijk op elke locatie en op elk moment van de dag. Of het nu gaat om de vergoeding van overuren of aanvragen voor tijdcorrecties, zakenreizen en vakantiedagen – met de IF-6040-tijd oplossing ben je in staat bijna alle processen te beheren via een gemakkelijk te bedienen gebruikersinterface, volgens je cao’s, wettelijke en interne bedrijfsregels. Je HR-afdeling wordt ontlast omdat de gegevens via interfaces automatisch naar je loonsysteem worden doorgestuurd. Deze employee time tracker software verbetert de transparantie tegenover je werknemers en het vertrouwen in de facturering.

Onze oplossingen voor tijdbeheer

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.