Registratie werkgebonden personenmobiliteit in 2024 verplicht

Bedrijven met meer dan 100 medewerkers bereid je snel voor. Het is één van de afspraken in het Klimaatakkoord om de jaarlijkse CO2 uitstoot te verminderen.

registratie werkgebonden personenmobiliteit

Bedrijven met meer dan 100 medewerkers moeten vanaf 1 januari 2024 het aantal gereisde kilometers en de brandstofsoort verplicht gaan registreren: de zogenaamde ‘gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’. Met een systeem voor tijdregistratie of roosterplanning kun je deze gegevens waarschijnlijk zeer eenvoudig vastleggen en rapporteren. Met de software van Interflex in ieder geval wel.

Het is natuurlijk erg belangrijk om met elkaar te werken aan het verminderen van de CO2 uitstoot en daarmee klimaatverandering tegen te gaan en duurzaamheid te bevorderen. Als werkgever heb je invloed op de CO2 uitstoot door het woon-werkverkeer en de zakelijke mobiliteit van de medewerkers. De overheid verplicht werkgevers daarom vanaf januari 2024 gegevens hierover te rapporteren.

Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit

Welke informatie moet je precies aanleveren? Ten eerste het totaal aantal kilometers dat je medewerkers in een kalenderjaar hebben afgelegd voor woon-werk en zakelijk verkeer. En ten tweede het totaal aantal kilometers per jaar, uitgesplitst naar het soort vervoermiddel en het type brandstof. Via een formulier op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kun je deze gegevens invullen en aanleveren. Vanaf 2024 zul je dit ieder jaar moeten doen. Na het invullen van de data in het digitaal formulier ontvang je een rapportage van de berekende CO2-uitstoot.

Controle en evaluatie kilometer- en brandstofregistratie

De (regionale) omgevingsdienst van de gemeente waarin jouw hoofdkantoor is gevestigd ontvangt automatisch de gegevens die je hebt ingevoerd. Deze omgevingsdienst controleert vervolgens elk jaar of de gegevens op tijd, en correct, zijn aangeleverd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat evalueert in 2026 de in 2024 en 2025 behaalde resultaten op het gebied van CO2-reducties. Als organisaties goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren. Indien dat niet het geval is, kan vanaf 2027 een wettelijke norm worden ingesteld waarmee slimmer en zuiniger reizen wordt afgedwongen door de overheid.

werkgebonden personenmobiliteit

Berekenen met tijdregistratie of roosterplanning software

Als werkgever zit je natuurlijk niet te wachten op extra administratieklussen. Gelukkig is er software voor Workforce Management op de markt waarin je sowieso de aanwezigheid en tijdregistratie van individuele werknemers kunt bijhouden, inclusief het onderscheid tussen thuis-, op kantoor- en op locatie werken. In veel (hieraan gekoppelde) HR-systemen is bovendien het aantal kilometers van woon-werkverkeer beschikbaar. De soort brandstof zal je waarschijnlijk nog niet administreren maar ook dat kan in een Workforce Management of tijdregistratiesysteem zoals dat van Interflex. Zo heb je dus snel en eenvoudig een overzicht van het aantal kilometers per periode, uitgesplitst naar vervoermiddel en brandstofsoort.

Interflex urenregistratie en personeelsplanning

Gebruik je al de software van Interflex voor tijdregistratie of personeelsplanning? Dan zit je goed, want dan kun je daarmee voldoen aan deze toekomstige registratieplicht. Gebruik je de software nog niet, dan is het de moeite waard hier eens in te duiken. Deze workforce management software is namelijk zeer gebruiksvriendelijk en maakt complexe taken eenvoudig. Met forecasting bijvoorbeeld kun je optimale personeelsplanningen maken. Daarnaast houdt de software automatisch rekening met alle diverse arbeidstijdmodellen, cao’s en andere juridische aspecten Via het Employee Self Service-portaal kunnen medewerkers zelf werktijden registreren en invloed uitoefenen op hun rooster, zoals het aanvragen van vakantiedagen of het ruilen van een dienst met een collega. Hierdoor verhoog je de tevredenheid en productiviteit van je medewerkers en verlaag je de hoeveelheid administratie. Dat geldt dus ook voor deze nieuwe verplichte registratieklus.

Ecologische voetafdruk met Workforce Management

Sinds begin 2023 maakt Plano deel uit van Interflex. Klanten profiteren hierdoor van talloze synergiën. Deze bedrijven bieden namelijk brede, gezamenlijke oplossingen voor Workforce Management. Ze staan samen garant voor de verdere ontwikkeling van de software. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Plano registratie- en rapportagemogelijkheden. Je kunt er moeiteloos de ecologische voetafdruk van je organisatie mee bijhouden. Deze innovatieve software berekent en registreert bij elke planning vanzelf het aantal kilometers dat je medewerkers afleggen. Dit systeem kan je vervolgens voorzien van alle gegevens voor je opgave naar de rijksoverheid. Je gebruikt ze natuurlijk zelf om weloverwogen beslissingen te nemen die leiden tot groener, en meer klimaatvriendelijk, reizen. Zo integreer je milieu-duurzaamheid naadloos in je dagelijkse bedrijfsvoering!

Wil je meer weten over onze oplossingen, neem dan hier contact met ons op.