Is verlof aanvragen echt te complex geworden?

Onlangs gaf de Sociaal Economische Raad (SER) het kabinet het advies om de wirwar aan verlofregelingen en het aanvragen van verlof te versimpelen omdat het nu te complex is. Maar is dat echt zo?

verlof aanvragen

De Sociaal Economische Raad (SER) gaf het kabinet onlangs het advies om de verlofregelingen op de schop te nemen. Volgens het adviesorgaan zijn de regelingen en het aanvragen van verlof nu te complex. Het moet eenvoudiger en overzichtelijker.

De grote hoeveelheid verschillende typen verlof elk met eigen regels en uitzonderingen, kan voor personeel en werkgevers soms overweldigend zijn. Zo bestaat er zwangerschapsverlof, rouwverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, persoonlijk verlof, calamiteitenverlof en nog veel meer. Bovendien hebben veel bedrijven daarnaast nog eigen verlofregelingen. Deze regelingen zijn niet alleen specifiek voor een bepaalde sector of organisatie, maar worden vaak ook ingezet om te concurreren op de arbeidsmarkt of om personeel te binden.

Uitdagingen bij verlofaanvragen

De SER adviseert nu de vele verlofsoorten onder te brengen in drie categorieën. Deze categorisering lost misschien een deel van het probleem op: het leidt tot meer overzichtelijkheid. Toch kan het aanvraagproces ook nog vereenvoudigd worden. Wanneer verlofregelingen en CAO’s verwerkt zijn in een goed personeelsplanningsysteem, verloopt de aanvraag van verlof eenvoudig via een workflow met een goedkeuringsproces. Medewerkers zien op hun smartphone in de app welke verlofsoorten ze kunnen aanvragen (eventueel met extra informatie) en vragen het verlof simpelweg via de app aan bij hun leidinggevende. De leidinggevende krijgt een melding in het workforce management systeem of in de app en kan de aanvraag goedkeuren of afkeuren. 

De Interflex oplossing

Interflex staat voor innovatie en efficiëntie in workforce management. Wij bieden oplossingen voor strategische personeelsplanning die perfect aansluiten bij de behoeften van zowel werkgevers als werknemers. CAO’s en verlofregelingen worden natuurlijk in de oplossing verwerkt. Onze WFM-software is gebruiksvriendelijk en maakt het aanvragen en goedkeuren van verlof toegankelijk en overzichtelijk. 

De geavanceerde workforce management software plano is ontworpen om deze problemen op te lossen. Met deze software wordt het beheren van verlofaanvragen veel eenvoudiger, wat leidt tot minder stress en meer efficiëntie en kostenbesparingen in de organisatie. Zo profiteren werkgevers en werknemers van:

  1. Gebruiksgemak: snel en eenvoudig verlof aanvragen en goed- of afkeuren;
  2. Transparantie: een helder overzicht van relevante verlofsoorten en tellerstanden;
  3. Naleving van wetgeving: altijd in lijn met de actuele wet- en regelgeving.