Interflex ontwikkelt barrièrevrije tijdregistratie volgens BITV 2.0

Correctie op het persbericht van 24.11.2021: Ongeveer één op de tien mensen in Duitsland leeft met een lichamelijke beperking. Voor de getroffenen is toegankelijkheid van het grootste belang. Ook mensen met tijdelijke beperkingen hebben hier baat bij.

barrièrevrije tijdregistratie

Correctie op het persbericht van 24.11.2021: Ongeveer één op de tien mensen in Duitsland leeft met een lichamelijke beperking. Voor de getroffenen is toegankelijkheid van het grootste belang. Ook mensen met tijdelijke beperkingen hebben hier baat bij. Voor alle anderen maakt een goede User Experience het dagelijks leven gemakkelijker. Sinds november 2021 biedt Interflex daarom barrièrevrije tijdregistratie aan in de employee self service van het IF-6040 systeem (versie 10.3). IF-6040 is software die o.a. modules biedt voor toegangscontrole, bezoekersbeheer, tijdbeheer en personeelsplanning.

Voor iedereen

Barrièrevrij betekent volgens gangbare definities dat een aanbod door iedereen zonder hulp van buitenaf kan worden gebruikt. Interflex houdt daarom ook rekening met blinden en doven, met mensen met beperkte mobiliteit, leermoeilijkheden en psychische of chronische ziekten. Toegankelijkheid is met name relevant voor openbare instellingen in Duitsland, omdat hun websites en mobiele applicaties uiterlijk in juni 2021 volgens EU-richtlijn 2016/2102 barrièrevrij moeten zijn. 

Barrièrevrije tijdregistratie in employee self service

De nieuwe versie van de webapplicatie ondersteunt het gebruik van screenreaders voor tijdregistratie in de employee self service. Door de juist gekozen kleuren biedt het duidelijk herkenbare contrasten. Geselecteerde elementen worden visueel gemarkeerd en de applicatie is volledig bedienbaar met het toetsenbord. Paginatitels helpen gebruikers om beter en sneller te kunnen oriënteren. Voorgestelde correcties duiden op ontbrekende of onvolledige vermeldingen: En dankzij Responsive Design kunnen gebruikers de software bekijken op alle gangbare uitvoerapparaten en schermformaten. Via een feedbackmechanisme kunnen zij melding maken van een gebrekkige toegankelijkheid en met Interflex van gedachten wisselen om het aanbod voor hen te verbeteren.

Norm voor heel Duitsland

Interflex, lid van de International Association of Accessibility Professionals (IAAP), gaat nog een stap verder en implementeert niet alleen BITV 2.0. Samen met het BIK BITV-test testvereniging en Joschi Kuphal, adviseur en tester voor toegankelijkheid van Tollwerk GmbH, ontwerpt Interflex het tijdbeheer van de IF-6040 software barrièrevrij in een iteratief proces. Het proces is voor de lange termijn opgezet: Interflex controleert permanent met geautomatiseerde softwaretests of er nog aan de criteria wordt voldaan. Wanneer dit niet automatisch mogelijk is, wordt dit handmatig gedaan. De testvereniging ontwikkelt een eigen testsoftware en baseert zijn aanpak op het gezamenlijk door Interflex en Joschi Kuphal ontwikkeld proces. Toegankelijkheid wordt in de hele DACH-regio steeds meer standaard, en daarom werkt de testvereniging samen met Interflex aan een in heel Duitsland geldend testmerk voor toegankelijkheid. Dit getuigt ervan dat de software voortdurend wordt gecontroleerd en verbeterd, en dat de ontwikkelingsprocessen worden aangepast.

Uitspraak Europse Hof over barrièrevrije tijdregistratie

Op de lange termijn is een barrièrevrije tijdregistratie ook voor bedrijven relevant omdat werkgevers volgens een uitspraak van het Europese Hof van Justitie verplicht zijn om een ​​objectief, betrouwbaar en toegankelijk tijdregistratiesysteem op te zetten. Tot nu toe is dit besluit nog niet in de Duitse wetgeving geregeld. “Uitspraken zoals die van het kantongerecht Emden van februari en september 2020 wijzen er echter op dat het voor bedrijven raadzaam is om een ​​overeenkomstig systeem in te voeren. Dan zijn ze voorbereid op de toekomst, want een systeembeslissing is een langetermijnbeslissing”, zegt dr. Andreas Bloom, Senior productmanager bij Interflex. “En ongeacht de wettelijke vangrails, gaat het wat betreft toegankelijkheid bij ons in de eerste instantie altijd over mensen.”