Workforce Management voor de publieke sector

Personeelsplanning in de Publieke Sector moet efficiënt, burgervriendelijk en volgens wet- en regelgeving zijn. Maak als overheidsorganisatie optimaal gebruik van je gekwalificeerde medewerkers met de workforce management oplossingen van Interflex. Zo zet je altijd de juiste medewerkers voor de juiste dienstverlening in.

Publieke sector

WFM software voor overheidsorganisaties

Workforce management software ondersteunt de strategische, tactische en operationele planning van diverse gemeenten, ministeries, bibliotheken en handhavingsorganisaties. Onze WFM software lost allerlei planningsvraagstukken op. Zo stelt een goede capaciteitsplanning je in staat een optimaal aantal medewerkers met de juiste competenties in te zetten. Alle relevante wet- en regelgeving is geïntegreerd, wat de organisatie helpt om correct te werken. Communiceren en roosteren gaat simpelweg via het internet of de app. En met eenvoudig opvraagbare rapportages is ook verantwoording afleggen geen probleem.

Maak als publieke sector de beloftes aan burgers waar

Personeelsplanning helpt de publieke sector efficiënt en klantgericht te zijn en tegelijkertijd de personeelsbudgetten in de hand te houden. Als overheidsorganisatie verleen je diensten voor en met burgers en bedrijven. Daar heb je veel medewerkers voor nodig, vaak met specifieke kwalificaties, die volgens wet- en regelgeving moeten werken. Daarnaast wordt er een goede communicatie van publieke instanties verwacht en heb je te maken met vergaande automatisering en digitalisering. Al deze ontwikkelingen vragen om een juiste organisatie en inzet van medewerkers. Zo kun je een hoog serviceniveau realiseren en de beloftes aan de burger waarmaken.

Organisaties als gemeenten, bibliotheken, etc. voeren verschillende publieke taken en diensten uit. Hoewel het hier non-profit organisaties betreft, moeten ook zij kostenbesparingen en een hogere efficiency realiseren. Om op het juiste moment voldoende en gekwalificeerde medewerkers beschikbaar te hebben is een goede personeelsplanning dan ook cruciaal. Strategische personeelsplanning via een flexibel maar eenvoudig software systeem helpt organisaties binnen de publieke sector om te anticiperen op toekomstige vraagstukken.

Bij Interflex hebben we ruime ervaring met workforce management in de publieke sector. We ondersteunen je met advies, een professionele aanpak en een innovatieve WFM-oplossing.

Een optimaal werkrooster en de mogelijkheid tot zelfroosteren

Iedere overheidsinstantie werkt natuurlijk op zijn eigen manier. Maar één ding staat vast: de medewerkers in deze publieke organisaties spelen een zeer belangrijke rol in de dienstverlening naar de burgers. Een optimaal werkrooster zorgt niet alleen voor een gepaste dienstverlening, maar houdt ook rekening met de wensen van de medewerkers. Met de software van Interflex heb je de mogelijkheid tot zelfroosteren, wat resulteert in een goede privé-werk balans voor de medewerkers en een prettige werksfeer.

Via de medewerker app kunnen alle medewerkers, overal en op elk moment, snel geïnformeerd worden en kunnen zij onderling in contact treden (in groepen of individueel). En dat niet alleen, zij hebben hiermee inzicht in het eigen rooster en hun saldi en zij kunnen via de app bijvoorbeeld verlof aanvragen, inschrijven op open diensten of diensten ruilen met collega’s. Het resultaat? Een hogere medewerkerstevredenheid en een betere service aan de burger.

Heb je nog vragen over WFM voor de Publieke Sector?

Wij helpen je graag:

WFM Publieke Sector

WFM voor de Publieke Sector

Adriaan Kooren
Sales Manager

E-Mail: adriaan.kooren@allegion.com 
Mobil :+31 (0)6 46 16 64 79