Forecasting en controlling binnen Workforce Management

Forecasting en controlling is een onderdeel van Workforce Management. Hiermee kun je vele kerngetallen die belangrijk zijn voor de doelstellingen van je onderneming nauwkeurig onderzoeken en evalueren. Weten, voorspellen, beslissen en succesvol zijn. Deze managementinformatie en rapportages helpen je klaar te staan voor de toekomst van morgen.

forecasting en controlling

Handelen op basis van data

Of het nu gaat om een winkel, een ziekenhuis of de industriële sector: Elk bedrijf heeft te maken met schommelingen in de capaciteitsbehoefte. Als je deze snel en eenvoudig kan opvangen met een professionele workforce planning, heb je een voorsprong. De capaciteitsbehoefte wordt via forecasting bepaald en met die gegevens kan voor elke periode een precieze capaciteitsplanning gemaakt worden. Belangrijke cijfers uit het verleden, bijvoorbeeld over de verkoop, bezoekersstromen, het ordervolume, het aantal telefoongesprekken of de bezettingsgraad, gecombineerd met prognoses over de toekomstige werkbelasting, leveren een omvangrijk gegevensbestand op dat voortdurend wordt vergeleken met de gewerkte uren. Hierdoor kan de software voortdurend nieuwe analyses en een nauwkeurige en duidelijke forecast voor de personeelsplanning leveren, waardoor u een hoge mate van planningszekerheid krijgt.

Lagere kosten en een personeelsplanning op maat dankzij een juiste bepaling van de capaciteitsbehoefte. Dat is het resultaat. Bij forecasting zijn in interne of externe systemen voor je verzameld en geanalyseerd. Zo zie je welke factoren en in welke vorm deze van invloed zijn op het workforce management proces en de productiviteit van je bedrijf.

Je definieert zelf de belangrijkste kengetallen van de afzonderlijke bedrijfsgebieden die van invloed zijn op het bepalen van de personeelsbehoeften. Daarbij worden uiteraard de werktijden in verhouding tot de in deze periode verrichte werkzaamheden bekeken. Maar ook veel andere factoren kunnen worden meegenomen in de analyse, zoals afwezigheidsquota, seizoens- of kalendergebonden bijzonderheden, bezoekersstromen, marketingcampagnes en ga zo maar door. Deze worden transparant en gedetailleerd gepresenteerd, altijd afhankelijk van de branche, het type bedrijf en de grootte van het bedrijf. Forecasting en controlling vormt zo de basis voor een optimale planning, meer productiviteit en groei in je bedrijf.

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.